ភាពខុសគ្នារវាងម៉ូដែល JBG-40K & JBG-40KI

1. ផ្នែកម៉ាស៊ីនដូចជាគម្របអ័ក្សខាងមុខ គម្របអ័ក្សខាងក្រោយ ដៃអាវជំនួយ អ័ក្សអេក មានលក្ខណៈខុសៗគ្នា។
2. ក្បាលម៉ាស៊ីន JBG-40K ប្រើរំកិល "ធ្មេញដូចគ្នា" & បន្ទះសម្ពាធ "កម្រាស់ផ្សេងគ្នា" ។
ក្បាលម៉ាស៊ីន JBG-40KI ប្រើរំកិល "ធ្មេញផ្សេងគ្នា" និង "គុម្ពោតឈើ"
០០

ពេលវេលាប្រកាស៖ ថ្ងៃទី ១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២២